#Градиме идеи

#Градиме_Идеи е програма која „Член 1“ сака да ја развива со цел да промовира идеи, теории и концепти од меѓународните односи и меѓународното право. Со оваа програма сакаме на граѓаните да им ги приближиме темите од меѓународното право и светската политика.

  • Во  првата епизода од овој серијал ви ја претставуваме д-р Јулија Брсакоска-Базеркоска, доцент на Правниот факултет „Јустинијан Први“ од катедрата на меѓународни односи.
  • Човековите права се во фокусот на втората епизода од серијалот. Во видеото зборува д-р Елена Михајлова Стратилати [од катедрата на меѓународно јавно право на Правниот факултет „Јустинијан Први“].