За нас

Член 1 – Институт за глобални политики и право како граѓанска организација е основана на 30 Мај 2017 година. Здружението работи на полето на меѓународното право и меѓународните односи со особен фокус на Балканските држави и Македонија.

21371367_119589755431036_6428595277392200526_nArticle1-ENGLogo-1