Хуманитарна интервенција

Во овој дел од нашата веб страна ќе можете да најдете група на информации поврзани со меѓународно правниот концепт наречен „хуманитарна интервенција“, посочување на позициите на Македонија во однос на овој концепт, како и критичка евалуација на тие позиции.

Што може да прочитате во овој сегмент:

  • Која е позицијата на Република Македонија во однос на концептот „хуманитарна интервенција“
  • Критичка евалуација на позицијата на Македонија во однос на концептот „хуманитарна интервенција“
  • Дополнителни информации за овој правен концепт во правната/политичката литература.