Видео колумна, соработка на Член 1 со Види Вака

За да ги претставиме централните поенти од трудовите на Марија Мирчевска и Лазар Поп Иванов напишани и презентирани за потребите на две научни конференции, Првaта во МАНУ на тема „Загадувањето на градовите во Република Македонија: кои се решенијата“? и втората во Косово на 7мата меѓународна конференција за политички науки,  Член 1 направи соработка со Види Вака и креираа видео – колумна која ги посочува причините зошто аерозагадувањето е прашање од национална безбедност.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.