[Галерија] Спореди и заземи став

Моменталната законска рамка предвидува најмалку 1/3 од вупниот број на МК дипломати да бидат кариерни дипломати, а останатите да бидат назначени од редот на тн. политички дипломати. Со овие визуелизации сакаме да ја споредиме практиката во други држави и да ве поканиме да заземете став ЗА професионализација на нашата #МКДипломатија

————————————————

Прочитајте повеќе за нашиот проект: #МКДипломатија на следниот линк Проектот е финасиски поддржан од програмата „Правна помош и поддршка за зајакнување на капцитетите за застапување и одржливост на граѓански организации“, имплементирана од Македонското здружение на млади правници, Данскиот совет за бегалци, Фондацијата за развој на локалната заедница Штип и Коалицијата сите за правично судење, финансирана од Европска Унија. Проектот се финансира од страна на Европската унија.

Овие визуелизации не ги одразуваат ставовите на Европската Унија. #MKDiplomacy #МКДипломатија #LegalAdvocacySutainabilitySupportForCSOs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.