Зборник на трудови [„Загадувањето на градовите во Република Македонија: кои се решенијата?“]

Ни претставува задоволство да ја споделиме електронската форма на зборникот на трудови кој Истражувачкиот центар за животна средина и материјали во МАНУ го издаде оваа година.

Во зборникот еден од текстовите е трудот на Лазар Поп Иванов и Марија Мирчевска насловен: Македонија треба да го третира загадувањето како прашање од национална безбедност. Трудот е напишан на македонски јазик и е достапен на страна 397.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.