[Јавна дискусија] Механизми за остварување на правото на здрава животна средина

Во април 2019 година, #Член1 заедно со професорките Јулија Брсакоска – Базеркоска и Елена Михајлова – Стратилати организираа јавна дискусија на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, на темата: „Механизми за остварување на правото на здрава животна средина“

Ова видео е токму од таа трибина, и на него ќе можете да ги слушнете како зборуваат:

* д-р Јулија Брсакоска – Базеркоска, на тематата: Еколошките прашања во меѓународните односи
* д-р Елена Михајлова- Стратилати, на темата: Праксата на ЕСЧП за прашања од животната средина
* Јасна Оровчанец Аранѓеловиќ, проектен координатор во Македонското здружение на млади правници.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.