Едукативни видео дебати за концептот на хуманитарна интервенција

Концептот на хуманитарна интервенција предизвикува несогласувања и дебати во полето на меѓународни односи, и во одредена мера во меѓународно право. Подолу споделуваме две дебати токму за концептот на хуманитарна интервенција.

На првиот линк можете да ја проследите дебатата за хуманитарна интервенција организирана на Универзитетот од Оксфорд, и нивното дебатно друштво (Oxford Union). Оваа дебата е од мај 2019 година.

На следниот линк, можете да ја проследите дебатата дали „хуманитарна интервенција прави повеќе лошо отколку добро“ организирана од Intelligence Squared.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.