[Видео] #ГрадимеИдеи #МКДипломатија

#Член1 ви го претставува новото #ГрадимеИдеи видео, овојпат со Аделина Марку, Директорка на Директоратот за дипломатска академија во Министерството за надворешни работи. Во фокусот на ова видео е македонската дипломатија.

#ГрадимеИдеи #МКДипломатија

Во видеото Аделина Марку дава одговор на прашањата:

  1. Кој е процесот кој дипломатите од кариера треба да го поминат во рамките на МНР пред да се стекнат со право да бидат назначени за амбасадор?
  2. Каков тип на обуки, предавања, вежби дипломатската академија подготвува и спроведува за дипломатите од кариера во рамките на МНР?
  3. Дали во моментов имаме доволно дипломати од кариера кои може да ги опслужат дипломатските претставништва на нашата држава?
  4. Дали дипломатската академија има доволно капацитети да обучува нови професионални дипломати кои би ги потполниле сите амбасадорски позиции на нашата држава?
  5. Како би ја оцениле застапеноста на жените во надворешната политика на нашата држава? Што може да се направи за да се подобри ситуацијата?

Повеќе информации за проектот #МКДипломатија: кон професионална дипломатска мрежа во Македонија, во чии рамки е изработено видеото може да најдете на следниот линк:https://article1.mk/mkdiplomatija/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.