Поставени/Отповикани амбасадори [2015 – 2019]

На линковите подолу ги објавуваме информациите кои Член 1 ги доби врз основа на барање за слободен пристап од информации од јавен карактер, за сите поставувања и отповикувања на амбасадори во периодот од 2015 до 2019 година [месец мај]. 

Повеќе информации за проектот #МКДипломатија: кон професионална дипломатска мрежа во Македонија, во чии рамки е изработен инфографикот може да најдете на следниот линк:https://article1.mk/mkdiplomatija/

———————————————————————————————————————————

Проектот е финасиски поддржан од  програмата „Правна помош и поддршка за зајакнување на капцитетите за застапување и одржливост на граѓански организации“, имплементирана од Македонското здружение на млади правници, Данскиот совет за бегалци, Фондацијата за развој на локалната заедница Штип и Коалицијата сите за правично судење, финансирана од Европска Унија.

 „Проектот се финансира од страна на Европската унија. Ставовите изразени во оваа колумна не ги одразуваат ставовите на Европската унија“

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.