[Труд] Климатските промени низ призмата на човекова безбедност

Почитувана #Член1 публика, со големо задоволство денеска го објавуваме првиот, од се надеваме серија трудови напишани од студентите на магистерската програма по меѓународно јавно/приватно право, меѓународни односи и право на ЕУ, на правниот факултет во Скопје „Јустинијан Први“

Првиот труд е од колегата Никола Донев [LinkedIn], студент во оваа програма, на насоката „меѓународно јавно право“. Трудот е достапен подолу овој текст. Можете да го преземете и како документ со клик на сликата подолу.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.