[Препорачуваме] Книга: „Како умираат демократиите “

„Како умираат демократиите“ е книга која нуди историска синтеза на ерозија на демократските вредности во повеќе држави. Преку историски примери авторите креираат одредени индикатори кои може да се искористат како црвени знамиња за појава на авторитарно однесување на политички актери. Книгата најмногу се фокусира на овие индикатори во политичкиот систем на САД, на непишаните норми во американската демократија, како и на „рецепти“ за како да се борат граѓаните против авторитарните тенденции во системот. За нас на Балканот, многу од „црвените знамиња“ за авторитарно однесување кои книгата ги спомнува ни се добро познати, вклучувајќи ги: негирањето на легитимитетот на политичките противници, толеранција или охрабрување на насилство или пак подготвеноста да се заобиколат човековите слободи на противниците. Генерално, книгата е лесно и мошне информативно четиво.

Омилен цитат од книгата: ‘No single political leader can end a democracy; no single leader can rescue one, either. Democracy is a shared enterprise. Its fate depends on all of us.’

Наслов на книгата: How democracies die: what history reveals about our future

Автори на книгата: Steven Levitsky and Daniel Ziblatt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.