[Визуелизација] Како до амбасадорска позиција?

Која е разликата помеѓу патот кој професионалните дипломати треба да го поминат пред да се стекнат со право да биде назначени за амбасадор версус патот кон политичките дипломати.

Повеќе информации за проектот #МКДипломатија: кон професионална дипломатска мрежа во Македонија, во чии рамки е изработен инфографикот може да најдете на следниот линк:https://article1.mk/mkdiplomatija/

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.